Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.103 a 2.104

verzia 2.103, 2014/04/29 23:22:55 verzia 2.104, 2015/10/12 22:41:24
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.102 2014-04-15 05:02:32 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.103 2014-04-29 23:22:55 nepto Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 1658  while (my $line = <STDIN>) {
Riadok 1658  while (my $line = <STDIN>) {
                 $iface  = $1;                  $iface  = $1;
                 my $iface_hwaddr = $2;                  my $iface_hwaddr = $2;
                 my $x_iface     = $iface;                  my $x_iface     = $iface;
                 $iface  =~ s/:/_/; # convert "eth0:0" --> "eth0_0"                  $iface  =~ s/:$//g;
                   $iface  =~ s/:/_/g; # convert "eth0:0" --> "eth0_0"
                 $x_iface                = [ $x_iface =~ m/^([a-z0-9]+)/i ]->[0]; # convert "eth0:0" --> "eth0"                  $x_iface                = [ $x_iface =~ m/^([a-z0-9]+)/i ]->[0]; # convert "eth0:0" --> "eth0"
                 $ifname{$iface} = $x_iface;                  $ifname{$iface} = $x_iface;
                 $ipcount{$iface}++;                  $ipcount{$iface}++;
Riadok 1678  while (my $line = <STDIN>) {
Riadok 1679  while (my $line = <STDIN>) {
                 push @{$ip6{$iface}}, $fields[3];                  push @{$ip6{$iface}}, $fields[3];
                 $scope6{$iface} = [ $fields[4] =~ m/Scope:(.*)$/i ]->[0];                  $scope6{$iface} = [ $fields[4] =~ m/Scope:(.*)$/i ]->[0];
         }          }
           elsif ($line =~ m/^[ \t]+inet\s/) { # Linux IP address
                   die unless defined $iface;
                   my @fields = split(/[\s:]+/, $line);
                   push @{$ip{$iface}}, $fields[2];
                   $bcast{$iface} = (defined($fields[5]) and $fields[5] eq "broadcast") ? $fields[6] : "";
                   $mask{$iface} = $fields[4];
           }
   
 }  }
   
Riadok 1691  map { printf "IPcount_%s=\"%s\";    export
Riadok 1699  map { printf "IPcount_%s=\"%s\";    export
 map { printf "IFname_%s=\"%s\";         export IFname_%s;\n",   $_, $ifname{$_},        $_; } keys %ifname;  map { printf "IFname_%s=\"%s\";         export IFname_%s;\n",   $_, $ifname{$_},        $_; } keys %ifname;
 printf "interfaces=\"%s\";      export interfaces;\n", join(" ", sort keys %ip);  printf "interfaces=\"%s\";      export interfaces;\n", join(" ", sort keys %ip);
         '`          '`
         eval "$parsed_interfaces";  
         #echo "$parsed_interfaces";          #echo "$parsed_interfaces";
           eval "$parsed_interfaces";
   
         parsed_routes=`$PERL -e '          parsed_routes=`$PERL -e '
         $\ = "\n";          $\ = "\n";
Riadok 1741  printf "interfaces=\"%s\";     export inter
Riadok 1749  printf "interfaces=\"%s\";     export inter
   
         } # }}}          } # }}}
         '`          '`
           #echo $parsed_routes
         eval "$parsed_routes";          eval "$parsed_routes";
   
         # Now we have defined variables like this:          # Now we have defined variables like this:

Legend:
Odstranené z verzie2.103  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.104

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok