Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.10 a 2.11

verzia 2.10, 2005/01/04 23:56:23 verzia 2.11, 2005/01/13 13:31:54
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.9 2005/01/04 19:58:42 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.10 2005/01/04 23:56:23 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 33  DEFAULT_POLICY="${DEFAULT_POLICY:=DROP}"
Riadok 33  DEFAULT_POLICY="${DEFAULT_POLICY:=DROP}"
 # which modules to load  # which modules to load
 MODULES="${MODULES:=}"  MODULES="${MODULES:=}"
   
 LOG_LIMIT="${LOG_LIMIT:=-m limit --limit 12/h --limit-burst 10}"  LOG_LIMIT="${LOG_LIMIT:=-m limit --limit 12/h --limit-burst 10 -j LOG --log-level notice --log-prefix}"
   
 # Paths:  # Paths:
 #IPTABLES=":" # for testing only - does nothing  #IPTABLES=":" # for testing only - does nothing
Riadok 139  nmap_scan_filter()
Riadok 139  nmap_scan_filter()
   
         for chain in INPUT FORWARD; do          for chain in INPUT FORWARD; do
                 #  Nie je nastaveny ziaden bit                  #  Nie je nastaveny ziaden bit
                 $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE  $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "nmap scan $chain ALL NONE: "                  $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE  $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ALL NONE: "
                 echo -en "."                  echo -en "."
                 $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE -j DROP                  $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE -j DROP
                 echo -en "."                  echo -en "."
   
                 # dva odporujuuce si flagy su nastavene:                  # dva odporujuuce si flagy su nastavene:
                 for flags in   SYN,FIN   SYN,RST   FIN,RST   ; do                  for flags in   SYN,FIN   SYN,RST   FIN,RST   ; do
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "nmap scan $chain $flags: "                          $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain $flags: "
                         echo -en "."                          echo -en "."
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags -j DROP                          $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags -j DROP
                         echo -en "."                          echo -en "."
Riadok 154  nmap_scan_filter()
Riadok 154  nmap_scan_filter()
   
                 # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK                  # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK
                 for flags in   FIN   PSH   URG   ; do                  for flags in   FIN   PSH   URG   ; do
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "nmap scan $chain ACK,$flags: "                          $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ACK,$flags: "
                         echo -en "."                          echo -en "."
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP                          $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP
                         echo -en "."                          echo -en "."
Riadok 171  invalid_packet_filter()
Riadok 171  invalid_packet_filter()
   
         echo -en "Turning on INVALID packet filter "          echo -en "Turning on INVALID packet filter "
         for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do          for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do
                 $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT  -j LOG --log-prefix "INVALID $chain: "                  $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "
                 echo -en "."                  echo -en "."
                 $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID -j DROP                  $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID -j DROP
                 echo -en "."                  echo -en "."
Riadok 208  anti_spoof_filter()
Riadok 208  anti_spoof_filter()
                 $IPTABLES -N spoof                  $IPTABLES -N spoof
   
                 # Ochrana proti Spoogingu zo spatnej slucky                  # Ochrana proti Spoogingu zo spatnej slucky
                 $IPTABLES -A spoof -s 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "RESERVED:127.0.0.0/8 src"                  $IPTABLES -A spoof -s 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT "RESERVED:127.0.0.0/8 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 127.0.0.0/8 -j DROP                  $IPTABLES -A spoof -s 127.0.0.0/8 -j DROP
                 $IPTABLES -A spoof -d 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "RESERVED:127.0.0.0/8 dest"                  $IPTABLES -A spoof -d 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT "RESERVED:127.0.0.0/8 dest"
                 $IPTABLES -A spoof -d 127.0.0.0/8 -j DROP                  $IPTABLES -A spoof -d 127.0.0.0/8 -j DROP
                 # Ochrana proti Spoofingu Internetu z adries urcenych pre lokalne siete                  # Ochrana proti Spoofingu Internetu z adries urcenych pre lokalne siete
                 $IPTABLES -A spoof -s 192.168.0.0/16 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "RESERVED:192.168.0.0/16 src"                  $IPTABLES -A spoof -s 192.168.0.0/16 $LOG_LIMIT "RESERVED:192.168.0.0/16 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 192.168.0.0/16 -j DROP            # RFC1918                  $IPTABLES -A spoof -s 192.168.0.0/16 -j DROP            # RFC1918
                 $IPTABLES -A spoof -s 172.16.0.0/12 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "RESERVED:172.16.0.0/12 src"                  $IPTABLES -A spoof -s 172.16.0.0/12 $LOG_LIMIT "RESERVED:172.16.0.0/12 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 172.16.0.0/12 -j DROP             # RFC1918                  $IPTABLES -A spoof -s 172.16.0.0/12 -j DROP             # RFC1918
                 $IPTABLES -A spoof -s 10.0.0.0/8  $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "RESERVED:10.0.0.0/8 src"                  $IPTABLES -A spoof -s 10.0.0.0/8  $LOG_LIMIT "RESERVED:10.0.0.0/8 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 10.0.0.0/8 -j DROP  # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN                  $IPTABLES -A spoof -s 10.0.0.0/8 -j DROP  # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN
                 $IPTABLES -A spoof -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "RESERVED:96.0.0.0/4 src"                  $IPTABLES -A spoof -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT "RESERVED:96.0.0.0/4 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                        # IANA                  $IPTABLES -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                        # IANA
   
                 for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do                  for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do
Riadok 488  log_input_drop()
Riadok 488  log_input_drop()
   
         prefix="input drop: "          prefix="input drop: "
         echo "Input drop is logged with prefix '$prefix'"          echo "Input drop is logged with prefix '$prefix'"
         $IPTABLES -A INPUT $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "$prefix"          $IPTABLES -A INPUT $LOG_LIMIT "$prefix"
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 497  log_output_drop()
Riadok 497  log_output_drop()
   
         prefix="output drop: "          prefix="output drop: "
         echo "Output drop is logged with prefix '$prefix'"          echo "Output drop is logged with prefix '$prefix'"
         $IPTABLES -A OUTPUT $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "$prefix"          $IPTABLES -A OUTPUT $LOG_LIMIT "$prefix"
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 506  log_forward_drop()
Riadok 506  log_forward_drop()
   
         prefix="forward drop: "          prefix="forward drop: "
         echo "Forward drop is logged with prefix '$prefix'"          echo "Forward drop is logged with prefix '$prefix'"
         $IPTABLES -A FORWARD $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "$prefix"          $IPTABLES -A FORWARD $LOG_LIMIT "$prefix"
   
 } # }}}  } # }}}
   

Legend:
Odstranené z verzie2.10  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.11

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok