Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

Súbor: [Platon] / scripts / perl / postfix / db-structure.sql (stiahnutie)

Revízia 1.5, Thu Dec 9 11:34:21 2004 UTC (19 years, 7 months ago) by rajo


Zmeny od 1.4: +4 -2 [lines]

Added column amavis_id

-- MySQL dump 9.11
--
-- Host: localhost  Database: system
-- ------------------------------------------------------
-- Server version  4.0.22-log

--
-- Table structure for table `log_mail_postfix`
--

CREATE TABLE `log_mail_postfix` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `created` datetime default NULL,
 `hostname` varchar(255) default NULL,
 `log_level` varchar(10) default NULL,
 `process_name` varchar(14) default NULL,
 `pid` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
 `postfix_key` varchar(12) default NULL,
 `new_postfix_key` varchar(12) default NULL,
 `client_hostname` varchar(255) default NULL,
 `client_ip` varchar(15) default NULL,
 `client_uid` smallint(5) unsigned default NULL,
 `message_id` varchar(255) default NULL,
 `resent_message_id` varchar(255) default NULL,
 `mail_from` varchar(255) default NULL,
 `mail_to` varchar(255) default NULL,
 `mail_size` int(10) unsigned default NULL,
 `mail_nrcpt` int(10) unsigned default NULL,
 `relay` varchar(255) default NULL,
 `delay` int(10) unsigned default NULL,
 `status` varchar(10) default NULL,
 `proto` varchar(10) default NULL,
 `helo` varchar(255) default NULL,
 `sasl_method` varchar(10) default NULL,
 `sasl_username` varchar(255) default NULL,
 `amavis_id` varchar(12) default NULL,
 `amavis_counter` int(10) unsigned default NULL,
 `amavis_virus_name` varchar(255) default NULL,
 `amavis_banned_file` varchar(255) default NULL,
 `amavis_quarantine` varchar(255) default NULL,
 `amavis_SA_score` float default NULL,
 `message` text,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `created_key` (`created`),
 KEY `process_name_key` (`process_name`),
 KEY `pid_key` (`pid`),
 KEY `postfix_key_key` (`postfix_key`),
 KEY `new_postfix_key_key` (`new_postfix_key`),
 KEY `client_hostname_key` (`client_hostname`),
 KEY `client_ip_key` (`client_ip`),
 KEY `client_uid_key` (`client_uid`),
 KEY `message_id_key` (`message_id`),
 KEY `resent_message_id_key` (`resent_message_id`),
 KEY `mail_from_key` (`mail_from`),
 KEY `mail_to_key` (`mail_to`),
 KEY `mail_size_key` (`mail_size`),
 KEY `mail_nrcpt_key` (`mail_nrcpt`),
 KEY `relay_key` (`relay`),
 KEY `delay_key` (`delay`),
 KEY `status_key` (`status`),
 KEY `proto_key` (`proto`),
 KEY `helo_key` (`helo`),
 KEY `sasl_method_key` (`sasl_method`),
 KEY `sasl_username_key` (`sasl_username`),
 KEY `amavis_id_key` (`amavis_id`),
 KEY `amavis_counter_key` (`amavis_counter`),
 KEY `amavis_virus_name_key` (`amavis_virus_name`),
 KEY `amavis_banned_file_key` (`amavis_banned_file`),
 KEY `amavis_quarantine_key` (`amavis_quarantine`),
 KEY `amavis_SA_score_key` (`amavis_SA_score`)
) TYPE=MyISAM;


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok