Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

Súbor: [Platon] / scripts / perl / html-fntopt / html-fntopt.pl (stiahnutie)

Revízia 1.4, Sun Nov 9 19:17:53 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by nepto


Zmeny od 1.3: +2 -2 [lines]

Changed $Id$ for $Platon$.

#!/usr/bin/perl
use strict;

# html_fntopt.pl - HTML document font face tags optimizer
#
# Skript sluziaci na upravu fontov v HTML dokumetoch. Prejde vsetky
# subory zodpovedajuce $FILEMASK v danom adresari. V kazdom z nich
# najde vsetky tagy <font ...> a v nich (ak existuje) zmeni polozku
# 'face'. Zmena prebieha podla dvoch poli. V prvom poli su regularne
# vyrazy. Ak regularny vyraz zodpoveda parametru 'face', zmeni ho na
# prislusny parameter z dalsieho pola, v ktorom su zadefinovane nove
# fonty. Po zmene sa uz dalej v prehladavani prvej tabulky nepokracuje.
#
# (c) 2001-2003 Ondrej Jombik <nepto@platon.sk>
#
# $Platon: html-fntopt.pl,v 1.3 2002/02/12 00:34:27 jombik9 Exp $
#
# Updates:
#  07/01/2001 - initial release
#  04/02/2002 - import to CVS
#
# VAROVANIE! Skript nefunguje pod operacnymi systemami MS-DOS,
# MS-Windows 9x, W2k atd... Vlastne funguje len pod Linuxom a aj
# to s istotou len pod mojim (Mandrake 7.0 Air 2.2.14-15mdk). :)

my $BACKUPS = 0; # 1 - Yes, 0 - No
my $BACKUP_EXT = ".fntopt_backup";
my $FILEMASK = "../*.htm";

my @OLDFONT_TBL = (
 ".*Arial.*",
 ".*Courier.*",
 ".*Times.*",
 ".*"
);

my @NEWFONT_TBL = (
 "Helvetica CE, Arial CE, Helvetica, Arial, sans-serif",
 "Courier CE, Courier, sans-serif",
 "Times New Roman CE, Times CE, Times New Roman, Times, sans-serif",
 "sans-serif"
);

#############################################################################

print <<EOM;
html_fntopt.pl v0.99 by Nepto -- neptunko\@pobox.sk -- http://neptun.w3.to
THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! -- USE AT YOUR OWN RISK!
EOM

my @fnames;
my $fname;
my @lines;
my $line;
my $font_str;
my $i;
my $changes;

@fnames = `echo \`dir --quoting-style=escape -m $FILEMASK \` \\
      | tr -d ' ' | tr ',' '\n' `;

foreach $fname (@fnames) {
 $fname =~ s/\n//g;
 $fname =~ s/\r//g;

 print "Processing '$fname'... "; 

 $_ = `cat $fname`;

 if (rename($fname, $fname . $BACKUP_EXT) != 1) {
  die("can't rename file '$fname'");
 }

 if (open(handle, ">>$fname") != 1) { 
  rename($fname . $BACKUP_EXT, $fname);
  die("can't open handle for file '$fname'"); 
 }

 $_ =~ s/^(.*\<font[ ]+.*face=\"[^\"]+\".*\>)([^\n]+.*)$/$1\n$2/mgi;

 @lines = split("\n");
 $changes = 0;

 foreach $line (@lines) {
  if ($line =~ /^.*\<font[ ]+.*face=\"([^\"]+)\".*\>$/i) {
   $font_str = $1;
 
   for ($i = 0; $i <= $#OLDFONT_TBL; $i++) {
    if ($font_str =~ /@OLDFONT_TBL[$i]/) {
     $line =~ s/^(.*\<font[ ]+.*face=\")[^\"]+(\".*\>)$/$1@NEWFONT_TBL[$i]$2/i;
     $changes++; 
     last;
    }
   }
  }
  else {
   $line = $line . "\n";
  }
  
  print handle $line if ($line ne "");
 }

 close(handle);

 if ($BACKUPS == 0) {
  if (unlink($fname . $BACKUP_EXT) != 1) {
   die("can't delete file '" . $fname . $BACKUP_EXT . "'");
  }
 }

 print "$changes changes.\n";
}

print $#fnames+1 . " files processed.\n";


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok