Základné HTML tagy pre Metafox

Tagy sú špeciálne značky, ktoré sa používajú v texte na nastavenie správneho formárovania, vzhľadu či dizajnu. Pri tagoch nezáleží na veľkom či malom písmene, čiže <tag> a <TAG> znamená to isté.

Odstavce

Odstavce sa robia automaticky. Stačí vynechať riadok a Metafox dosadí odstavec. Riadok však musí byť prázdny a nielen zdanlivo prázdny. Nemôže sa na ňom nachádzať medzera ani iný prázdny znak.

Odstavce používajú spôsob publikovania na webe. Tento je odlišný od publikovania v novinách alebo knihách. V tlačených materiáloch sa zvykne začiatok odstavcu odsadiť od začiatku riadku o niekoľko medzier resp. o jeden tabulátor. Nič také sa na webe nepoužíva. Odstavec na webe znamená vynechaný riadok. Dobre to vyzerá a napomáha to čitateľnosti dokumentu.

Explicitné zalomenie riadku

Na niektorých miestach sa použitie odstavcu nehodí práve kvoli vynechanému riadku. Ak však chceme prejsť nižšie na ďalší riadok, potrebujeme riadok explicitne zalomiť. Toto sa robí tagom <BR>. Príklad:

Jožko Mrkvička<BR>obchodný riaditeľ

Jožko Mrkvička
obchodný riaditeľ

Nezalomiteľná medzera

Nezalomiteľná medzera určuje miesto, na ktorom text nemôže byť v žiadnom prípade zalomený. Ide najmä o medzery po predložkách, spojkách a podobne. Určuje sa znakom ~ (vlnovka). Napríklad:

V~januári som bol na~lyžovačke a~sánkovačke.

Zvýraznenia textu

Poznáme tri zvýraznenia textu:

Príklad:

Toto je <b>zvýraznený</b>, <i>šikmý</i> a nakoniec <u>podčiarknutý</u> text.

Toto je zvýraznený, šikmý a nakoniec podčiarknutý text.

Veľmi doležité je začaté zvýraznenie textu aj ukončiť zatváracím tagom. Ak sa tak nestane, potom bude zvýraznenie až do konca dokumentu prípadne do konca stránky, čo určite nechceme.