Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

Súbor: [Platon] / Metafox / libpub / RotateAntispam / RotateAntispam.php (stiahnutie)

Revízia 1.9, Fri Jun 9 15:12:59 2017 UTC (7 years, 1 month ago) by igor


Zmeny od 1.8: +1 -1 [lines]

changed functions mysql_* to mysqli_* for PHP/7.0

<?php
/**
 *  RotateAntispam - antispamamova ochrana pomocou rotovania obrazku
 *
 *  tato trieda sluzi na:
 *  - ochranu formulara pred vyplnanim robotmi
 *
 *  Autor:    Igor Mino, igor@platon.sk
 *  Autor napadu:  Daniel Ivanis, daniel.ivanis@gmail.com
 *
 *        Copyright (c) 2012 Platon Technologies, s.r.o., http://platon.sk/
 *        All rights reserved.
 *
 *  verzia:    1.00, 2011-02-22 17:16
 *        1.01, 2012-03-26 17:22 Igor
 *        1.02, 2012-05-11 10:51 Igor
 *        1.03, 2012-10-02 10:20 Igor
 *        1.04, 2013-02-27 09:56 Igor
 *        1.05, 2013-08-05 16:43 Igor
 *        1.06, 2013-10-07 15:50 Igor
 *        1.07, 2015-10-21 12:40 Igor - fix pozicie siveho screenu
 *
 */

class RotateAntispam {
  // ====[ Definovanie premennych ]==========================================

  /**
   *  definovane premenne pre beh RotateAntispam - SUKROMNE
   */

  // chybova sprava
  // znakova hodnota
  protected $errorMessage = '';

  // ukladanie roznych poznamok pocas vykonavania, pomoze pri debugovani
  // znakova hodnota
  protected $log = '';

  // ak nastala chyba, koly ktorej nie je mozne pokracovat, tak TRUE
  // logicka hodnota
  protected $isError = false;

  // ak je nastaveny debug mod, tak pri chybe nenastane DIE() - aby bolo mozne vypisat logy
  protected $debug = false;
  
  // obrazok, ktory sa pouzije pre narotovanie
  protected $image = '';
  
  // nazov polozky s odpovedou
  protected $answer_name = '';
  
  // ID tlacitka, ktorym sa odosiela formualr
  protected $submit_name = null;
  
  // URL k triede RotateAntispam
  protected $urlRotateAntispam = '';
  
  // vysledok kontroly odpovede
  protected $correctAnswer_cache = null;
  
  // vystupne kodovanie
  protected $outputEncoding = 'UTF-8';
  
  // texty
  protected $texts = array(
    'title' => 'Antispam',
    'description' => 'Otočte obrázok do vodorovnej polohy.',
    'submit' => 'OdoslaĹĽ',
    'cancel' => 'ZruĹĄiĹĽ'
  );
  
  // informacie o obrazku
  protected $imageInfo = array(
    'width' => null,
    'height' => null,
    'type' => null,
    'mime' => null
  );
  
  // konfiguracia vzhladu
  protected $design = array(
    // Left Button
    'leftButtonColor' => '#000',
    'leftButtonColorHover' => '#fc0',
    'leftButtonBorderColor' => '#ccc',
    'leftButtonImage' => '',
    'leftButtonImageHover' => '',
    // Right Button
    'rightButtonColor' => '#000',
    'rightButtonColorHover' => '#fc0',
    'rightButtonBorderColor' => '#ccc',
    'rightButtonImage' => '',
    'rightButtonImageHover' => '',
  );
  
  // ====[ Konstruktor ]=====================================================
  
  /**
   * konstruktor, nastavenie behu RotateAntispam
   *
   * @param array  $opts    - nastavenie jednotlivych hodnot pre beh RotatoAntispam
   * @param array  $opts['debug']      - nastavenie DEBUG modu
   * @param array  $opts['image']      - nastavenie defaultneho obrazka
   * @return void
   */
  public function __construct($opts = array()) {
    $this->addLog('Spusteny konstruktor');

    if (isset($opts['debug'])
      && is_bool($opts['debug']))
    {
      $this->debug = $opts['debug'];
      $this->addLog('Debug nastaveny na hodnotu ' . (($this->debug) ? 'TRUE' : 'FALSE'));
    } else {
      $this->debug = false;
      $this->addLog('Debug bol nastaveny na default hodnotu FALSE');
    }
    
    if (isset($opts['image'])
      && is_string($opts['image']))
    {
      if ($this->setImage($opts['image'])) {
        $this->addLog('Obrazok pre rotovanie bol nastaveny');
      } else {
          $this->setError('Chyba pri nastavovani obrazku');
      }
    } else {
      $this->setError('Nebol nastaveny obrazok pre rotovanie');
    }
    
    if (isset($opts['answer_name'])
      && is_string($opts['answer_name']))
    {
      $this->answer_name = $opts['answer_name'];
    } else {
      $this->answer_name = 'answer_name_'.Time();
    }
    $this->addLog('Nazov polozky odpovede bol nastaveny na hodnotu "'.$this->answer_name.'"');
    
    if (isset($opts['submit_name'])
      && is_string($opts['submit_name']))
    {
      $this->submit_name = $opts['submit_name'];
      $this->addLog('Nazov tlacitka pre odosielanie formulara bol nastaveny');
    } else {
      $this->addLog('Nazov tlacitka pre odosielanie formulara NEBOL nastaveny');
    }

    if (isset($opts['url'])
      && is_string($opts['url']))
    {
      if ($this->setUrlRotateAntispam($opts['url'])) {
        $this->addLog('URL pre RotateAntispam bola nastavena');
      } else {
        $this->addLog('URL pre RotateAntispam NEBOLA nastavena');
      }
    } else {
      $this->setError('URL pre RotateAntispam NEBOLA zadana');
    }
    
    if (isset($opts['encoding'])
      && is_string($opts['encoding']))
    {
      if ($this->setOutputEncoding($opts['encoding'])) {
        $this->addLog('Vystupne kodovanie bolo nastavene na hodnotu '.$this->outputEncoding);
      } else {
        $this->addLog('Vystupne kodovanie NEBOLO nastavene na hodnotu '.$opts['encoding']);
      }
    }
  }
  
  // ====[ Metody pre zaznamenanie chyb a logov ]============================
  /**
   * nastavi chybovu spravu, ktoru je v mozne vyziadat pomoocu getErrorMessage()
   *
   * @param string $msg      - chybova sprava
   */
  protected function setErrorMessage($msg) {
    $msg = 'Error: "'.$msg.'"';
    $this->addLog($msg);
    $this->errorMessage = $msg;
  }

  /**
   * nastavi chybovu spravu a priznak chyby
   *
   * @param string $msg      - chybova sprava
   */
  protected function setError($msg) {
    $this->setErrorMessage($msg);
    $this->isError = true;
    if (!$this->debug) {
      $message = 'Error: Nastala chyba pri behu RotateAntispam. Nasleduju zaznamenavane poznamky pocas behu objektu RotateAntispam:'."\n"
          .'Umiestnenie RotateAntispam: '.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['PHP_SELF']."\n"
          ."\n"
          .str_replace("<br>", "\n", $this->getLog())
          ."\n"
          ."Koniec spravy.";
      die($msg);
    }
  }

  /**
   * vrati ci nastala chyba
   *
   * @return bool        - ak nastala chyba vrati TRUE, inak FALSE
   */
  public function isError() {
    return $this->isError;
  }

  /**
   * varati poslednu chybovu spravu
   *
   * @return string        - posledna chybova sprava
   */
  public function getErrorMessage() {
    return $this->errorMessage;
  }

  /**
   * prida poznamku pre neskorsi debug
   *
   * @param string $msg      - poznamka
   */
  protected function addLog($msg) {
    if ($this->debug) {
      $init_log = '--[ RotateAntispam ]----------------------------------------------------';
      if (strpos($this->getLog(), $init_log) === false) {
        echo '<script type="text/javascript">console.log("'.$init_log.'");</script>';
        $this->log .= $init_log.'<br>';
      }
      $msg = str_replace("\n", '', $msg);
      $msg = str_replace("\r", '', $msg);
      echo '<script type="text/javascript">console.log("'.addslashes($msg).'");</script>';
    }
    $this->log .= $msg.'<br>';
  }

  /**
   * vrati vsetky poznamku
   *
   * @return string        - poznamky, ktore boli zaznamenane pocas behu
   */
  public function getLog() {
    return $this->log;
  }

  // ====[ Sukromne metody ]=================================================

   /**
   * stavi URL adresu triedy
   *
   * @param $url        - URL adresa k triede RotateAntispam
   * @return bool        - uspesnost nastavenia
   */
  protected function setUrlRotateAntispam($url) {
    // TODO: spravit nejake osetrenie URL
    $this->urlRotateAntispam = $url;
    return true;
  }
  
  /**
   * vrati URL adresu triedy
   *
   * @return string        - URL adresa triedy
   */
  protected function getUrlRotateAntispam() {
    return $this->urlRotateAntispam;
  }
  
  /**
   * vrati ziadany text
   *
   * @param string $key      - kluc retazca
   * @return string        - hodnota prisluchajuca klucu
   */
  protected function getText($key) {
    $ret = $this->texts[$key];
    return ($this->outputEncoding == 'UTF-8')
      ? $ret
      : iconv('UTF-8', $this->outputEncoding, $ret);
  }

  /**
   * vrati dizajn jedneho elementu
   *
   * @param string $key      - kluc elementu
   * @return string        - hodnota ziadaneho elementu
   */
  protected function getDesignElement($key) {
    if (strlen($key) <= 0
      || !isset($this->design[$key]))
    {
      return false;
    }
    return $this->design[$key];
  }

  /**
   * vrati informacie o obrazku
   *
   * @param string $image    - subor obrazka
   * @return array        - pole s informacia o obrazku
   */
  protected function getImageInfo($image) {
    if (strlen($image) <= 0) {
      return false;
    }
    $img = getimagesize($image);
    return array(
      'width'  => $img[0],
      'height'  => $img[1],
      'type'   => $img[2],
      'mime'   => $img['mime']
    );
  }

  /**
   * nastavi typ vystupneho kodovania
   *
   * @param string $encoding    - nazov kodovania
   * @return bool        - uspech nastavenia
   */
  protected function setOutputEncoding($encoding) {
    $allowEncoding = array('UTF-8', 'CP1250', 'ISO-8859-1', 'ISO-8859-2', 'WINDOWS-1250');
    $encoding = strtoupper($encoding);
    if (in_array($encoding, $allowEncoding)) {
      $this->outputEncoding = $encoding.'//TRANSLIT';
      return true;
    }
    return false;
  }

  // ====[ Verejne metody ]==================================================

  /**
   * nastavi obrazok pre rotovanie
   *
   * @param string  $image    - subor s obrazkom
   * @return bool        - uspesnot nastavenia
   */
  public function setImage($image) {
    $this->addLog('Spusteny setImage');
    $this->addLog('Vypis $_SESSION: '.json_encode($_SESSION));
    if (!isset($image)
      || !is_string($image)
      || !(strlen($image) > 0))
    {
      $this->setError('Obrazok \''.$image.'\' nebol nastaveny');
      return false;
    }
    if (!file_exists($image)) {
      $this->setError('Zadany obrazok \''.$image.'\' neexistuje');
      return false;
    }
    $this->image = $image;
    $relative_path = str_replace(dirname(__FILE__), '', realpath($image));
    if (substr($relative_path, 0, 1) == '/'
      || substr($relative_path, 0, 1) == '\\')
    {
      $relative_path = substr($relative_path, 1);
    }
    $_SESSION['RotateAntispam']['image'] = $relative_path;
    
     $this->imageInfo = $this->getImageInfo($this->image);
    
    $this->addLog('Obrazok "'.$image.'" bol nastaveny');
    return true;
  }
  
  /**
   * vrati HTML antispam ochrany
   *
   * @return string        - HTML kod pre antispam ochrany
   */
  public function getAntispamHtml() {
    $this->addLog('Spusteny getAntispamHtml');
    $shift = rand(-10, 10);
    $_SESSION['RotateAntispam']['shift'] = $shift;
    $this->addLog('Shift nastaveny na hodnotu "'.$shift.'"');
    $html = '
      <style type="text/css">
        .antispam-hide { display: none; }
        .antispam-box-hide { display: none; }
        .antispam-box {
          width: '.($this->imageInfo['width'] + 200).'px;
          height: '.($this->imageInfo['height'] + 130).'px;
          background: #FFFFFF;
          color: #000000;
          text-align: center;
          position: absolute;
          margin-left: -'.(($this->imageInfo['width'] + 200) / 2).'px;
          margin-top: 50px;
          left: 50%;
          top: 50%;
          z-index: 20;
          display: block;
          padding: 20px;
          box-shadow: 10px 10px 5px #333;
          -webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #333;
          -moz-box-shadow: 10px 10px 5px #333;
          border-radius: 20px;
          -webkit-border-radius: 20px;
          -moz-border-radius: 20px;
          text-align: left;
          background-color: #FFFFFF;
        }
        .antispam-box .antispam-box-title { color: #000000; font-size: 20px; }
        .screen { position: fixed;  left: 0; top: 0; background: #000; }
      </style>
      <div id="screen" class="screen"></div>
      <div id="antispam-box" class="antispam-box-hide">
        <center>
        <span class="antispam-box-title">'.$this->getText('title').'</span>
        <div id="rotimg">
          <img id="rotateantispamimage" src="'.$this->getUrlRotateAntispam().'?getImage" />
          ';
    $leftButtonImage = (strlen($this->getDesignElement('leftButtonImage')) > 0
              && strlen($this->getDesignElement('leftButtonImageHover')) > 0);
    if ($leftButtonImage) {
      $html .= '<img id="rotateantispamimage_leftButton" src="'.$this->getDesignElement('leftButtonImage').'" />';
      $html .= '<img id="rotateantispamimage_leftButtonHover" src="'.$this->getDesignElement('leftButtonImageHover').'" />';
      $leftButtonImageInfo = $this->getImageInfo($this->getDesignElement('leftButtonImage'));

    }
    $rightButtonImage = (strlen($this->getDesignElement('rightButtonImage')) > 0
              && strlen($this->getDesignElement('rightButtonImageHover')) > 0);
    if ($rightButtonImage) {
      $html .= '<img id="rotateantispamimage_rightButton" src="'.$this->getDesignElement('rightButtonImage').'" />';
      $html .= '<img id="rotateantispamimage_rightButtonHover" src="'.$this->getDesignElement('rightButtonImageHover').'" />';
      $rightButtonImageInfo = $this->getImageInfo($this->getDesignElement('rightButtonImage'));
    }
    $submitType = (strlen($this->getText('submit')) <= 0) ? 'image' : 'submit';
    $cancelType = (strlen($this->getText('cancel')) <= 0) ? 'image' : 'button';
    $html .= '
        </div>
        '.$this->getText('description').'<br>
        <input type="'.$submitType.'" value="'.$this->getText('submit').'" id="rotate_antispam_submit_button">
        <input type="'.$cancelType.'" value="'.$this->getText('cancel').'" id="rotate_antispam_cancel_button" onclick="antispam_box_hide(); return false;">
        </center>
      </div>
      <input type="hidden" name="'.$this->answer_name.'" id="ezin_antispam" value="'.$shift.'">
      <input type="hidden" name="antispam_log" id="antispam_log" value="">
      <script type="text/javascript">
        if (typeof RotateAntispam == "undefined") window.RotateAntispam = {};
        var _beforeBox = null;
        RotateAntispam.beforeBox = function(fnc) {
          _beforeBox = fnc;
        }
        var button_submit;
        var IE;
        var MSIE_ver;
        function initRotateAntispam() {
          var button_submit = document.getElementsByName("'.$this->submit_name.'")[0];
          if (button_submit == null) {
            console.error("Not exists submit button with name '.$this->submit_name.'");
            return false;
          }
          var fnc = button_submit.getAttribute("onclick");
          //var IE = document.all ? true : false;
          IE = (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer");
          //var version = navigator.appVersion.substr(0,3);
          var MSIE_pos = navigator.appVersion.search("MSIE");
          MSIE_ver = parseFloat(navigator.appVersion.substr(MSIE_pos+4, 5));
          if(IE && MSIE_ver < 10) { // fixnute pre IE7 a menej; 2013-07-16 zmenene na IE9 a starsie
            var ret = button_submit.setAttribute("onclick", function(){ antispam_box(); return false; });
          } else { // if onclick is a function, use the IE7 method and call onclick() in the anonymous function
            var ret = button_submit.setAttribute("onclick","antispam_box(); return false;"); // for FF,Opera,Chrome
          }
          //console.info(button_submit.getAttribute("onclick").toString().toString());
          button_submit.setAttribute("name","submit");
          // hide old input
          var old_inputs = document.getElementsByName("ezin_antispam");
          var old_input = null;
          var i = 0;
          if (old_inputs != null) {
            for (i = 0; i < old_inputs.length; i++) {
              old_input = old_inputs[i];
              if (IE) {
                old_input.className = "antispam-hide";
              } else {
                old_input.setAttribute("class","antispam-hide");
              }
            }
          }
          button_submit.disabled = "";
          document.getElementById("rotate_antispam_submit_button").setAttribute("name","'.$this->submit_name.'");
        }
        window.onload = initRotateAntispam;
        function getPageSize() {
          var xScroll, yScroll;
          if (window.innerHeight && window.scrollMaxY) {
            xScroll = window.innerWidth + window.scrollMaxX;
            yScroll = window.innerHeight + window.scrollMaxY;
          } else if (document.body.scrollHeight > document.body.offsetHeight){ // all but Explorer Mac
            xScroll = document.body.scrollWidth;
            yScroll = document.body.scrollHeight;
          } else { // Explorer Mac...would also work in Explorer 6 Strict, Mozilla and Safari
            xScroll = document.body.offsetWidth;
            yScroll = document.body.offsetHeight;
          }
          var windowWidth, windowHeight;
          if (self.innerHeight) {  // all except Explorer
            if(document.documentElement.clientWidth){
              windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            } else {
              windowWidth = self.innerWidth;
            }
            windowHeight = self.innerHeight;
          } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { // Explorer 6 Strict Mode
            windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            windowHeight = document.documentElement.clientHeight;
          } else if (document.body) { // other Explorers
            windowWidth = document.body.clientWidth;
            windowHeight = document.body.clientHeight;
          }
          // for small pages with total height less then height of the viewport
          if(yScroll < windowHeight){
            pageHeight = windowHeight;
          } else {
            pageHeight = yScroll;
          }
          // for small pages with total width less then width of the viewport
          if(xScroll < windowWidth){
            pageWidth = xScroll;
          } else {
            pageWidth = windowWidth;
          }
          arrayPageSize = new Array(pageWidth,pageHeight,windowWidth,windowHeight);
          return arrayPageSize;
        };
        function getPageScroll() {
          var xScroll, yScroll;
          if (self.pageYOffset) {
            yScroll = self.pageYOffset;
            xScroll = self.pageXOffset;
          } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) {   // Explorer 6 Strict
            yScroll = document.documentElement.scrollTop;
            xScroll = document.documentElement.scrollLeft;
          } else if (document.body) {// all other Explorers
            yScroll = document.body.scrollTop;
            xScroll = document.body.scrollLeft;
          }
          arrayPageScroll = new Array(xScroll,yScroll);
          return arrayPageScroll;
        };
        function antispam_box(){
          if (!triggerBeforeBox()) {
            return false;
          }
          var pageSize = getPageSize();
          var pageScroll = getPageScroll();
          var myWidth = pageSize[0];
          var myHeight = pageSize[1];
          var paddingTop = pageScroll[1];
          var windowHeight = window.innerHeight ? window.innerHeight : document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight;
          var screen = document.getElementById("screen");
          screen.style.display = "block";
          screen.style.opacity = "0.7";
          screen.style.width = myWidth+"px";
          screen.style.height = myHeight+"px";
          var antispam_box = document.getElementById("antispam-box");
          antispam_box.className = "antispam-box";
          antispam_box.style.top = paddingTop+"px";
        }
        function antispam_box_hide(){
          var screen = document.getElementById("screen");
          screen.style.display = "none";
          var antispam_box = document.getElementById("antispam-box");
          antispam_box.className = "antispam-box-hide";
        }
        function antispam_log(val) {
          console.log(val);
          document.getElementById("antispam_log").value += val+"\n";
        }
        function triggerBeforeBox() {
          if (_beforeBox != null) {
            return _beforeBox();
          }
          return true;
        }
        var src = document.getElementById("rotateantispamimage").src;
        ';
    if ($leftButtonImage) {
      $html .= 'var src_leftButton = document.getElementById("rotateantispamimage_leftButton").src;';
      $html .= 'var src_leftButtonHover = document.getElementById("rotateantispamimage_leftButtonHover").src;';
    }
    if ($rightButtonImage) {
      $html .= 'var src_rightButton = document.getElementById("rotateantispamimage_rightButton").src;';
      $html .= 'var src_rightButtonHover = document.getElementById("rotateantispamimage_rightButtonHover").src;';
    }
    $html .= '
        var angle = '.$shift.';
        document.getElementById("rotimg").innerHTML = "";
        var R = Raphael("rotimg", '.($this->imageInfo['width'] + 100).', '.($this->imageInfo['height'] + 50).');
        R.circle('.(($this->imageInfo['width'] + 100) / 2).', '.(($this->imageInfo['height'] + 50) / 2).', '.(($this->imageInfo['width'] /2 ) + 5).').attr({fill: "#CCC", "stroke-width": 5});
        var img = R.image(src, 50, 25, '.$this->imageInfo['width'].', '.$this->imageInfo['height'].');
        var butt1 = R.set(),
          butt2 = R.set();
        ';
    if ($leftButtonImage) {
      $html .= '
        butt1.push(R.image(src_leftButton, 0, 0, '.$leftButtonImageInfo['width'].', '.$leftButtonImageInfo['height'].'));
        butt1.translate(10, 20);
        butt1.click(function () {                    //antispam_log("klik DOLAVA");
          angle -= 10;                        //antispam_log("angle "+angle.toString());
          img.stop().animate({transform: "r" + angle}, 1000, "<>");
          document.getElementById("ezin_antispam").value = angle;   //antispam_log("-------------------------");
        }).mouseover(function () {
          if(IE && MSIE_ver < 9) {
            butt1[0].node.href.baseVal = src_leftButtonHover;
          } else {
            butt1.animate({opacity: 0.5}, 200, function() {
              butt1[0].node.href.baseVal = src_leftButtonHover;
              butt1.animate({opacity: 1}, 200);
            });
          }
        }).mouseout(function () {
          if(IE && MSIE_ver < 9) {
            butt1[0].node.href.baseVal = src_leftButton;
          } else {
            butt1.animate({opacity: 0.5}, 200, function() {
              butt1[0].node.href.baseVal = src_leftButton;
              butt1.animate({opacity: 1}, 200);
            });
          }
        });
        ';
    } else {
      $html .= '
        butt1.push(R.circle(24.833, 26.917, 26.667).attr({stroke: "'.$this->getDesignElement('leftButtonBorderColor').'", fill: "#fff", "fill-opacity": .4, "stroke-width": 2}),
              R.path("M12.582,9.551C3.251,16.237,0.921,29.021,7.08,38.564l-2.36,1.689l4.893,2.262l4.893,2.262l-0.568-5.36l-0.567-5.359l-2.365,1.694c-4.657-7.375-2.83-17.185,4.352-22.33c7.451-5.338,17.817-3.625,23.156,3.824c5.337,7.449,3.625,17.813-3.821,23.152l2.857,3.988c9.617-6.893,11.827-20.277,4.935-29.896C35.591,4.87,22.204,2.658,12.582,9.551z").attr({stroke: "none", fill: "'.$this->getDesignElement('leftButtonColor').'"}),
              R.circle(24.833, 26.917, 26.667).attr({fill: "#fff", opacity: 0}));
        butt1.translate(10, 20);
        butt1[2].click(function () {
          angle -= 10;
          img.stop().animate({transform: "r" + angle}, 1000, "<>");
          document.getElementById("ezin_antispam").value = angle;
        }).mouseover(function () {
          butt1[1].animate({fill: "'.$this->getDesignElement('leftButtonColorHover').'"}, 300);
        }).mouseout(function () {
          butt1[1].stop().attr({fill: "'.$this->getDesignElement('leftButtonColor').'"});
        });
        ';
    }
    if ($rightButtonImage) {
      $html .= '
        butt2.push(R.image(src_rightButton, 0, 0, '.$rightButtonImageInfo['width'].', '.$rightButtonImageInfo['height'].'));
        butt2.translate('.($this->imageInfo['width'] + 40).', 20);
        butt2.click(function () {                    //antispam_log("klik DOPRAVA");
          angle += 10;                        //antispam_log("angle "+angle.toString());
          img.stop().animate({transform: "r" + angle}, 1000, "<>");
          document.getElementById("ezin_antispam").value = angle;   //antispam_log("-------------------------");
        }).mouseover(function () {
          if(IE && MSIE_ver < 9) {
            butt2[0].node.href.baseVal = src_rightButtonHover;
          } else {
            butt2.animate({opacity: 0.5}, 200, function() {
              butt2[0].node.href.baseVal = src_rightButtonHover;
              butt2.animate({opacity: 1}, 200);
            });
          }
        }).mouseout(function () {
          if(IE && MSIE_ver < 9) {
            butt2[0].node.href.baseVal = src_rightButton;
          } else {
            butt2.animate({opacity: 0.5}, 200, function() {
              butt2[0].node.href.baseVal = src_rightButton;
              butt2.animate({opacity: 1}, 200);
            });
          }
        });
        ';
    } else {
      $html .= '
        butt2.push(R.circle(24.833, 26.917, 26.667).attr({stroke: "'.$this->getDesignElement('rightButtonBorderColor').'", fill: "#fff", "fill-opacity": .4, "stroke-width": 2}),
              R.path("M37.566,9.551c9.331,6.686,11.661,19.471,5.502,29.014l2.36,1.689l-4.893,2.262l-4.893,2.262l0.568-5.36l0.567-5.359l2.365,1.694c4.657-7.375,2.83-17.185-4.352-22.33c-7.451-5.338-17.817-3.625-23.156,3.824C6.3,24.695,8.012,35.06,15.458,40.398l-2.857,3.988C2.983,37.494,0.773,24.109,7.666,14.49C14.558,4.87,27.944,2.658,37.566,9.551z").attr({stroke: "none", fill: "'.$this->getDesignElement('rightButtonColor').'"}),
              R.circle(24.833, 26.917, 26.667).attr({fill: "#fff", opacity: 0}));
        butt2.translate('.($this->imageInfo['width'] + 40).', 20);
        butt2[2].click(function () {
          angle += 10;
          img.animate({transform: "r" + angle}, 1000, "<>");
          document.getElementById("ezin_antispam").value = angle;
        }).mouseover(function () {
          butt2[1].animate({fill: "'.$this->getDesignElement('rightButtonColorHover').'"}, 300);
        }).mouseout(function () {
          butt2[1].stop().attr({fill: "'.$this->getDesignElement('rightButtonColor').'"});
        });
        ';
    }
    $html .= '
        setTimeout(function () {R.safari();});
        
        function updateAngle() {
          img.stop().animate({transform: "r" + angle}, 1, "<>");
          //console.log("updateAngle");
          setTimeout("updateAngle();", 5000);
        }
        updateAngle();
        
      </script>
    ';
    return $html;
  }
  
  /**
   * nastavi ziadany text
   *
   * @param string $key      - kluc retazca
   * @param string $value      - hodnota prisluchajuca klucu
   * @return void
   */
  public function setText($key, $value) {
    $this->texts[$key] = $value;
  }
  
  /**
   * nastavi dizajn
   *
   * @param string $arr      - asociativne pole prvkov
   * @return void
   */
  public function setDesign($arr) {
    if (!is_array($arr)) {
      return false;
    }
    foreach($arr as $key => $val) {
      $this->setDesignElement($key, $val);
    }
  }

  /**
   * nastavi dizajn jedneho elementu
   *
   * @param string $key      - kluc elementu
   * @param string $val      - hodnota elementu
   * @return void
   */
  public function setDesignElement($key, $val) {
    if (strlen($key) <= 0) {
      return false;
    }
    $this->design[$key] = $val;
  }

   /**
   * skontroluje ovdpoved
   *
   * @param $answer        - odpoved, ak nie je nastavena default to berie z $_POST
   * @return bool        - spravnost odpovede, TRUE = spravna, FALSE = nespravna
   */
  public function correctAnswer($answer_user = null) {
    $this->addLog('Spusta sa correctAnswer');
    if (is_null($this->correctAnswer_cache)) {
      $this->addLog('Prvy krat spracuvavam');
      $answer_user = (is_null($answer_user)) ? @$_POST[$this->answer_name] : $answer_user;
      $answer = @$_SESSION['RotateAntispam']['answer'];
      $this->addLog('Odpoved pouzivatela je "'.$answer_user.'"');
      if (!isset($answer)
        || strlen($answer) <= 0)
      {
         $this->addLog('Odpoved nebola nastavena');
        $this->correctAnswer_cache = false;
      } else {
        $this->addLog('Spravna odpoved je "'.$answer.'"');
        $this->correctAnswer_cache = ($answer == $answer_user);
      }
      $_SESSION['RotateAntispam'] = null;
      unset($_SESSION['RotateAntispam']);
    }
    $this->addLog('Vraciam odpoved '.(($this->correctAnswer_cache) ? 'TRUE' : 'FALSE'));
    $this->addLog('<hr>JavaScript LOG: <br>'.nl2br(@$_REQUEST['antispam_log']));
    return $this->correctAnswer_cache;
  }
  
  // ====[ Funkcie - vseobecne ]=============================================
  

} // class RotateAntispam

error_reporting(E_ALL && ~E_NOTICE);

// ak nie je nastartovana $_SESSION
if (!isset($_SESSION)
  || strlen(session_id()) == 0)
{
  session_start();
}

function loadFromSession($name) {
  $ret = null;
  $maxSleep = 10;
  $sleep = 1;
  while (strlen($ret) <= 0 && $maxSleep > 0) {
    $ret = @$_SESSION['RotateAntispam'][$name];
    sleep($sleep); // prve nacitanie = 0
    $sleep = 1;
    $maxSleep--;
  }
  return $ret;
}

// Spracovanie vyziadaneho obrazku
if (isset($_REQUEST['getImage'])) {
  $filename = loadFromSession('image');
  if (strlen($filename) <= 0
    || !file_exists($filename))
  {
    die('Neexistuje obrazok "'.$filename.'"');
  }
  $shift = loadFromSession('shift');
  do {
    $degrees = (rand(-5,5) * 10) + $shift;
  } while($degrees == $shift || $_SESSION['RotateAntispam']['answer'] == $degrees);
  $_SESSION['RotateAntispam']['answer'] = (string)$degrees;

  if(!function_exists("imagerotate")) {
    function imagerotate($srcImg, $angle, $bgcolor=0, $ignore_transparent = 0) {
      return imagerotateEquivalent($srcImg, $angle, $bgcolor, $ignore_transparent);
    }
  }

  /*
    Imagerotate replacement. ignore_transparent is work for png images
    Also, have some standard functions for 90, 180 and 270 degrees.
    Rotation is clockwise
  */

  function imagerotateEquivalent($srcImg, $angle, $bgcolor, $ignore_transparent = 0) {
    function rotateX($x, $y, $theta){
      return $x * cos($theta) - $y * sin($theta);
    }
    function rotateY($x, $y, $theta){
      return $x * sin($theta) + $y * cos($theta);
    }

    $srcw = imagesx($srcImg);
    $srch = imagesy($srcImg);

    //Normalize angle
    $angle %= 360;
    //Set rotate to clockwise
    //$angle = -$angle;

    if($angle == 0) {
      if ($ignore_transparent == 0) {
        imagesavealpha($srcImg, true);
      }
      return $srcImg;
    }

    // Convert the angle to radians
    $theta = deg2rad ($angle);

    //Standart case of rotate
    if ( (abs($angle) == 90) || (abs($angle) == 270) ) {
      $width = $srch;
      $height = $srcw;
      if ( ($angle == 90) || ($angle == -270) ) {
        $minX = 0;
        $maxX = $width;
        $minY = -$height+1;
        $maxY = 1;
      } else if ( ($angle == -90) || ($angle == 270) ) {
        $minX = -$width+1;
        $maxX = 1;
        $minY = 0;
        $maxY = $height;
      }
    } else if (abs($angle) === 180) {
      $width = $srcw;
      $height = $srch;
      $minX = -$width+1;
      $maxX = 1;
      $minY = -$height+1;
      $maxY = 1;
    } else {
      // Calculate the width of the destination image.
      $temp = array (rotateX(0, 0, 0-$theta),
      rotateX($srcw, 0, 0-$theta),
      rotateX(0, $srch, 0-$theta),
      rotateX($srcw, $srch, 0-$theta)
      );
      $minX = floor(min($temp));
      $maxX = ceil(max($temp));
      $width = $maxX - $minX;

      // Calculate the height of the destination image.
      $temp = array (rotateY(0, 0, 0-$theta),
      rotateY($srcw, 0, 0-$theta),
      rotateY(0, $srch, 0-$theta),
      rotateY($srcw, $srch, 0-$theta)
      );
      $minY = floor(min($temp));
      $maxY = ceil(max($temp));
      $height = $maxY - $minY;
    }

    $destimg = imagecreatetruecolor($width, $height);
    if ($ignore_transparent == 0) {
      imagefill($destimg, 0, 0, imagecolorallocatealpha($destimg, 255,255, 255, 127));
      imagesavealpha($destimg, true);
    }

    // sets all pixels in the new image
    for($x=$minX; $x<$maxX; $x++) {
      for($y=$minY; $y<$maxY; $y++) {
        // fetch corresponding pixel from the source image
        $srcX = round(rotateX($x, $y, $theta));
        $srcY = round(rotateY($x, $y, $theta));
        if($srcX >= 0 && $srcX < $srcw && $srcY >= 0 && $srcY < $srch) {
          $color = imagecolorat($srcImg, $srcX, $srcY );
        } else {
          $color = $bgcolor;
        }
        imagesetpixel($destimg, $x-$minX, $y-$minY, $color);
      }
    }
    return $destimg;
  }

  header('Content-type: image/png');
  $source = imagecreatefrompng($filename);
  $color = imagecolorallocate($source, 204, 204, 204);
  $rotate = imagerotate($source, $degrees, $color);

  $img = getimagesize($filename);
  $image_info['width'] = $img[0];
  $image_info['height'] = $img[1];
  $image_info['type'] = $img[2];
  $image_info['mime'] = $img['mime'];

  $rotate_width = imagesx($rotate);
  $rotate_height = imagesy($rotate);

  $trim_image = imagecreatetruecolor($image_info['width'], $image_info['height']);
  imagecopyresampled($trim_image, $rotate,
          0, 0,
          ($rotate_width - $image_info['width']) / 2, ($rotate_height - $image_info['height']) / 2,
          $image_info['width'], $image_info['height'],
          $image_info['width'], $image_info['height'] );

  imagecolortransparent($trim_image, $color);
  imagepng($trim_image);

}

?>

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok