Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 30. september 2023

Súbor: [Platon] / Metafox / doc / tagy.html (stiahnutie) (ako text)

Revízia 1.1, Mon Oct 3 08:58:39 2005 UTC (18 years ago) by nepto

Added documentation about tags (slovak is finished, english not yet)

<h3>Základné HTML tagy pre Metafox</h3>

<p>Tagy sú špeciálne značky, ktoré sa používajú v texte na nastavenie správneho
formárovania, vzhľadu či dizajnu. Pri tagoch nezáleží na veľkom či malom
písmene,
čiže&nbsp;<code>&lt;tag&gt;</code>&nbsp;a&nbsp;<code>&lt;TAG&gt;</code> znamená
to isté.

<p><b>Odstavce</b>

<blockquote>

<p>Odstavce sa robia automaticky. Stačí vynechať riadok a Metafox dosadí
odstavec. Riadok však musí byť prázdny a nielen zdanlivo prázdny. Nemôže
sa na ňom nachádzať medzera ani iný prázdny znak.

<p>Odstavce používajú spôsob publikovania na webe. Tento je odlišný od
publikovania v novinách alebo knihách. V tlačených materiáloch sa zvykne
začiatok odstavcu odsadiť od začiatku riadku o niekoľko medzier resp. o jeden
tabulátor. Nič také sa na webe nepoužíva. Odstavec na webe znamená vynechaný
riadok. Dobre to vyzerá a napomáha to čitateľnosti dokumentu.

</blockquote>

<p><b>Explicitné zalomenie riadku</b>

<blockquote>

<p>Na niektorých miestach sa použitie odstavcu nehodí práve kvoli vynechanému
riadku. Ak však chceme prejsť nižšie na ďalší riadok, potrebujeme riadok
explicitne zalomiť. Toto sa robí tagom <code>&lt;BR&gt;</code>. Príklad:

<p><code>Jožko Mrkvička&lt;BR&gt;obchodný riaditeľ</code>

<p>Jožko Mrkvička<br>obchodný riaditeľ

</blockquote>

<p><b>Nezalomiteľná medzera</b>

<blockquote>

<p>Nezalomiteľná medzera určuje miesto, na ktorom text nemôže byť v žiadnom
prípade zalomený. Ide najmä o medzery po predložkách, spojkách a podobne.
Určuje sa znakom <code>~</code> (vlnovka). Napríklad:

<p><code>V~januári som bol na~lyžovačke a~sánkovačke.</code>

</blockquote>

<p><b>Zvýraznenia textu</b>

<blockquote>

<p>Poznáme tri zvýraznenia textu:
<ul>
<li><b>tučné písmo</b>,
ktoré definujeme tagmi <code>&lt;b&gt;</code>&nbsp;a&nbsp;<code>&lt;/b&gt;</code>
(z&nbsp;anglického&nbsp;"bold")</li>
<li><i>kurzíva</i>,
ktorú definujeme tagmi <code>&lt;i&gt;</code>&nbsp;a&nbsp;<code>&lt;/i&gt;</code>
(z&nbsp;anglického&nbsp;"italics")</li>
<li><u>podčiarknutie</u>,
ktoré definujeme tagmi <code>&lt;u&gt;</code>&nbsp;a&nbsp;<code>&lt;/u&gt;</code>
(z&nbsp;anglického&nbsp;"underline")</li>
</ul>

<p>Príklad:

<p><code>Toto je &lt;b&gt;zvýraznený&lt;/b&gt;, &lt;i&gt;šikmý&lt;/i&gt; a
    nakoniec &lt;u&gt;podčiarknutý&lt;/u&gt; text.</code>

<p>Toto je <b>zvýraznený</b>, <i>šikmý</i> a nakoniec <u>podčiarknutý</u> text.

<p>Veľmi doležité je začaté zvýraznenie textu aj ukončiť zatváracím tagom. Ak
sa tak nestane, potom bude zvýraznenie až do konca dokumentu prípadne do konca
stránky, čo určite nechceme.

</blockquote>


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok