Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 18. jún 2024
O nás
Magazín
Otvorený softvér
CVS
Služby
Index  »  Podmienky použitia

Podmienky použitia

Platon.SK je internetový portál venujúci sa vývoju otvoreného softvéru prevádzkovaný Platon Software Development Group ("Platon SDG").

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Použitím ľubovoľnej služby prevádzkovanej na serveri v doméne Platon.SK, súhlasíte s týmito podmienkami použitia. Vaše pokračujúce používanie Platon.SK služieb ustanovuje váš súhlas so všetkými uvedenými pravidlami, podmienkami a poznámkami. Nič iné okrem týchto podmienok vám nedáva právo na použitie ľubovoľnej z našich služieb.

Platon SDG si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, podmienok a poznámok, na základe ktorých sú poskytované služby Platon.SK, vrátane ale nie výhradne poplatkov spojených s používaním webstránky Platon.SK a jej služieb. Ste zodpovedný za pravidelné prezeranie týchto pravidiel a podmienok a taktiež ďalších pravidiel nachádzajúcich sa na tejto webstránke.

OBSAH WEBSTRÁNKY

Pokiaľ nie je explicitne uvedené inak, všetok obsah na Platon.SK webstránke je majetkom Platon SDG. Nemáte povolené predávať alebo distribuovať tento obsah, grafické súčasti a/alebo iné súbory bez nášho predchádzajúceho súhlasu. Toto neplatí pre dokumentáciu, materiály, obrázky a/alebo ďalšie súbory prevádzkovaných projektov otvoreného softvéru, ktoré sú implicitne pokrývané licenciami príslušných projektov.

EDITOVATEĽNÝ OBSAH

Platon.SK je otvorená komunita, preto sú niektoré časti našej webstránky editovateľné verejnosťou. Súhlasíte s tým, že nebudete ukladať alebo odkazovať sa na urážlivý, konfliktný alebo nezákonný materiál. Príspevky k článkom, obsahy diskusných fór a rôzne poznámky na webstránke sú majetkom a vlastníctvom príslušných autorov. Platon SDG nenesie zodpovednosť za ich obsah ani za prípadné nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie zverejnené týmto spôsobom. Každopádne ak istá informácia porušuje zákon a/alebo dobré mravy a správanie, zaväzujeme sa k odstráneniu jej príslušnej časti v čo najkratšom čase. Pomocou odkazového formulára na stránke nás môžete na tieto záležitosti upozorniť.

EXTRAHOVANIE E-MAILOVÝCH ADRIES

Nemáte povolené vybrať žiadnu e-mailovú adresu z ľubovoľného dokumentu na našich serveroch pre potreby posielania nevyžiadanej reklamnej pošty (bežne nazývanej tiež "spam"), alebo pre potreby distribuovania adresy ľuďom, ktorí ju môžu použiť na posielanie nevyžiadanej reklamnej pošty. Ďalej nie je možné publikovať žiadnu z e-mailových adries nachádzajúcich sa na týchto stránkach, pokiaľ pri nich nebude viditeľne uvedené toto upozornenie.

ZNEUŽÍVANIE SLUŽIEB SMTP

Nemáte povolené použiť žiadnu zo služieb na našich serveroch na posielanie alebo doručovanie ľubovoľnej nevyžiadanej reklamnej pošty. Osobitne zdôrazňujeme, že nie je možné používať naše SMTP servery na doručovanie správ nevyžiadanej reklamnej pošty. Toto zahŕňa aj netradičné pripojenia k nášmu SMTP serveru za účelom doručovania nevyžiadanej reklamnej pošty.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Webstránka Platon.SK môže obsahovať odkazy na a obrázky zo stránok tretích strán ("odkazované stránky"). Odkazované stránky nie sú pod kontrolou Platon.SK a Platon SDG nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej z odkazovaných stránok, vrátane všetkých odkazov nachádzajúcich sa na odkazovanej stránke, alebo za zmeny či aktualizácie odkazovanej stránky. Platon SDG nenesie zodpovednosť za žiadne dáta alebo formu prenosu dát obdržaných z odkazovanej stránky a takisto Platon SDG nenesie zodpovednosť ak odkazovaná stránka nepracuje správne.

Platon SDG vám poskytuje tieto odkazy len ako praktickú výhodu a zahrnutie ľubovoľného odkazu neimplikuje súhlas Platon SDG s odkazovanou stránkou alebo prepojenie s jej prevádzkovateľmi. Ste zodpovedný za prezeranie a rešpektovanie pravidiel a podmienok použitia na odkazovaných stránkach.

ODKAZOVANIE NA NÁS

Je dovolené a vítané odkazovanie na ľubovoľnú časť webstránky Platon.SK v neobmedzenej hľbke od hlavného dokumentu stránky. Každopádne žiadame vás, aby ste preverili použitý odkaz, pretože ten môže byť neplatný pre iných bežných používateľov. Toto platí špeciálne v prípade, ak sa odkazujete na nejaký súkromný alebo heslom chránený dokument. Pre všeobecné odkazovanie na webstránku Platon.SK, môžete použiť príslušnú publikovanú ikonu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platon SDG nezhromažďuje žiadne súkromné osobné informácie, ktoré by mohli identifikovať príslušnú osobu, okrem prípadov, keď sa osoba sama rozhodne tieto údaje dobrovoľne poskytnúť prostredníctvom webstránky Platon.SK. Tieto údaje môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zúčastňuje prieskumu alebo hlasovania, registruje sa pre účet na webstránke Platon.SK, prihlasuje sa k odberu informácií a/alebo prispieva do diskusných fór. Akékoľvek súkromné osobné údaje indentifikujúce konkrétnu osobu nebudu dané ani predané tretím stranám, okrem prípadov keď nato bude používateľ explicitne upozornený v dobe získavania dát.

Platon SDG si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní sa používateľov na webstránke Platon.SK. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti, meranie čítanosti jednotlivých článkov, počet používateľov vidiacich reklamný banner, počet kliknutí na bannery a podobne. Výstupy z analýz môžu byť k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy, vždy však ako štatistický prehľad a nikdy nie menovite.

Používatelia by mali tiež zobrať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných dynamicky generovaných stránok, môžu byť použité, využité alebo zneužité treťou stranou. Nie je však možné takéto použitie súkromných osobných informácií kontrolovať alebo riadiť, takže Platon SDG za toto nemôže niesť a ani neponesie žiadnu zodpovednosť.

COOKIES

Cookie je malý textový súbor uložený stránkou Platon.SK na pevný disk používateľovho počítača obsahujúci užitočnú informáciu. Používanie cookies nie je na našej stránke v žiadnom prípade spojené s nejakou osobu identifikujúcou informáciou. Cookies nemôžu spôsobiť žiadne zničenie alebo poškodenie na používateľovom počítači a ani na sieťovej infraštruktúre medzi používateľom a webstránkou Platon.SK.

Používame cookies na zjednodušenie použitia webstránky Platon.SK. Napríklad nastavením cookie na našej stránke sa používateľ nemusí prihlasovať do stránky viackrát, takže sa tým ušetrí istý čas. Ďalšie možnosti sú pamätanie si vybraného používateľského jazyka, prispôsobovanie používateľského dizajnu a iné. Cookies nám tiež umožňujú sledovať záujmy našich používateľov na zvýšenie atraktívnosti a zážitku z prezerania stránky. Niektorí z našich obchodných partnerov taktiež používajú cookies na našej stránke (napríklad inzerenti). Každopádne, my nemáme žiadnu možnosť kontroly týchto cookies.

Väčšina web prehliadačov má možnosť používanie cookies vypnúť. Pokiaľ používateľ neakceptuje cookies, stále má možnosť použitia webstránky Platon.SK. Jedinou nevýhodou tohto prístupu je, že používateľ bude obmedzovaný v istých oblastiach našej stránky. Napríklad nebude možné sa prihlásiť na používateľský účet Platon.SK.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Pokiaľ máte pocit, že sme ľubovoľným spôsobom porušili vaše práva ako spoločnosti alebo osoby, prosím kontaktujte nás pomocou nášho odkazového formulára na stránke.

Ak porušíte ľubovoľnú časť týchto Podmienok použitia, vyslovene povoľujete vášmu poskytovateľovi internetového pripojenia ("ISP") odovzdanie všetkých vašich osobných údajov našej strane pre prípad nutnosti trestného stíhania.

Pokiaľ ľubovoľná časť tejto zmluvy bude súdom uznaná za neplatnú, všetky ostatné časti ostávajú naďalej v platnosti.

Na žiadosť používateľa podnikne Platon SDG finančne primerané kroky vedúce k odstráneniu všetkých súkromných osobných údajov daného používateľa.
   

Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok · Odkazový formulár · Prihláška
Upozorniť na chybu na PLATON.SK webstránke · Podmienky použitia · Ochrana osobných údajov