Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 18. jún 2024
O nás
Magazín
Otvorený softvér
CVS
Služby
Index  »  Tlačové správy  »  Vyjadrenie k softvérovým patentom

Vyjadrenie používateľov softvéru s otvoreným zdrojovým kódom k Stanovisku Európskej asociácie ITC priemyslu k otázke patentovateľnosti vynálezov implementovaných počítačom

Autor: Admin | Sekcia: Tlačové správy | Dátum: 2005-06-28

Vyhlásenie
PDF PDF dokument
128 kB
Európska asociácia ITC priemyslu (EICTA) v dokumente Stanovisko Európskej asociácie ITC priemyslu k otázke patentovateľnosti vynálezov implementovaných počítačom vyjadrila svoj postoj k problematike softvérových patentov. V stanovisku odporúča zavedenie plnej patentovateľnosti softvéru a tvrdí, že tento krok je prospešný aj pre rozvoj softvéru s otvoreným kódom (OSS).

Ako aktívni používatelia a tvorcovia softvéru s otvoreným kódom považujeme za svoju povinnosť vyjadriť k týmto názorom svoj odmietavý postoj, a to najmä k tvrdeniam sformulovaným v časti 5 uvedeného dokumentu, v ktorom sa uvádza:

5. Smernica by mala v Európe zaručiť kontinuálny rast softvéru s dostupným zdrojovým kódom

Sofvér s dostupným zdrojovým kódom a patenty vynálezov implementovaných počítačov môžu existovať vo vzájomnej harmónii, čo dokazujú aj minulé roky a skúsenosti z iných odvetví hospodárstva, kde sú komplementárne obchodné modely zohľadňujúce rozdiely medzi spôsobom uplatňovania práv duševného vlastníctva, bežnou praxou. Patentové úrady v Európe, Spojených Štátoch Amerických a v iných krajinách sveta za posledné dve desaťročia udelili desiatky tisícok patentov na vynálezy implementované počítačom. Navrhovaná smernica v tejto tradícii pokračuje.

Dynamický rast hnutia za dostupný zdrojový kód (Open Source Movement) v posledných rokoch dokazuje, že patenty hnutie za dostupný zdrojový kód neohrozujú. Patenty a publikované patenty v skutočnosti v oblasti softvéru s dostupným zdrojovým kódom zohrávajú dôležitú úlohu. Jasným vysvetlením princípov vynálezov implementovaných v softvéri s dostupným zdrojovým kódom dopĺňajú patenty informácie prístupné len vzdrojovom kóde, ktorý je na pojmovej úrovni často príliš zložitý. Patenty teda podporujú ďalší vývoj softvéru.

Veľa súkromných spoločností, univerzít a štátnych výskumných pracovísk aktívne podporujú hnutie za dostupný zdrojový kód a rovnako aktívne žiadajú o udelenie patentov. Je to dôkazom toho, že patenty na vynálezy implementované počítačom a softvér s dostupným zdrojovým kódom dokážu existovať vo vzájomnej harmónii.

(Koniec citátu.)

S týmito tvrdeniami nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť, pretože:

 1. Nie je pravda, že OSS a softvérové patenty existujú v harmónii. V skutočnosti sa tvorcovia OSS musia patentovaným technológiám dôsledne vyhýbať, pretože iný postup by viedol k porušeniu zákona.
 2. Na rozdiel od stanoviska EICTA považujeme za poľutovaniahodné, že Európsky patentový úrad pridelil desiatky tisícok softvérových patentov, pretože na základe Európskeho patentového dohovoru je patentovanie programov vylúčené.
 3. Nie je pravda, že „jasným vysvetlením princípov vynálezov implementovaných v softvéri s dostupným zdrojovým kódom dopĺňajú patenty informácie prístupné len v zdrojovom kóde“. Ako sme už uviedli, OSS sa patentovaným technológiám dôsledne vyhýba. Tak ako potom môžu patenty dopĺňať informácie prístupné v jeho zdrojovom kóde?
 4. Rovnako zavádzajúca je posledná citovaná časť, v ktorej autori tvrdia, že „veľa súkromných spoločností, univerzít a štátnych výskumných pracovísk aktívne podporuje hnutie za dostupný zdrojový kód a rovnako aktívne žiada o udelenie patentov“. Známy je postoj dvoch významných spoločností, pričom oba prípady svedčia o nevýhodnosti softvérových patentov. Prvou je IBM, ktorá ako jedna z prvých rozpoznala veľký ekonomický potenciál otvoreného softvéru. Lenže zároveň rozpoznala, že patenty sú veľkou prekážkou jeho rozvoja. Preto vyšla s iniciatívou, v ktorej uvoľnila 500 softvérových patentov pre voľné použitie v projektoch s otvoreným kódom. Druhou spoločnosťou je Red Hat, líder v oblasti distribúcie OSS a poskytovania s ním súvisiacich služieb. Vo svojom vyhlásení konštatuje, že veľkú väčšinu softvérových patentov dnes vlastní niekoľko málo firiem. Vo svete, kde sú softvérové patenty realitou (USA) bola Red Hat donútená budovať svoje vlastné patentové portfólio, aby sa mohla v prípade napadnutia prostredníctvom patentov svojimi vlastnými patentami brániť. Samozrejme, že pre vývoj otvoreného softvéru sú patenty Red Hat voľne prístupné.

Citovanú časť textu vyhlásenia združenia EICTA považujeme za pokus o „odobrenie“ softvérových patentov prostredníctvom slobodného – otvoreného softvéru.

V tejto súvislosti upozorňujeme na výzvu vedúcich osobností troch významných OSS projektov, ktorí na rozdiel od EICTA skutočne majú právo sa za otvorený softvér vyjadrovať, a to výzvu Linusa Torvaldsa, Michaela Wideniusa a Rasmusa Lerdorfa adresovanú Rade Európy. Ich výzva patenty plne odmieta a upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré by ich zavedenie do európskeho právneho systému prinieslo.

Sme presvedčení, že softvér treba z patentovateľnosti úplne vylúčiť. Softvérové patenty sa dnes stávajú zbraňou proti malým firmám, ktoré sú často nositeľmi technického pokroku. Bez softvérových patentov sa v Európe môže vytvoriť prostredie, ktoré bude pre rozvoj informačného priemyslu priaznivejšie ako v USA. Preto vyjadrujeme plnú podporu Stanovisku k problematike patentovateľnosti programov počítačovStanovisku k vývoju rokovaní v Rade Európy a Európskom parlamente o patentovateľnosti programov počítačov, ktoré vydala Slovenská informatická spoločnosť (SISp).

Podpisy (v abecednom poradí):

 • Samuel Alexik, vysokoškolský učiteľ ŽU Žilina, používajúci OSS vo výuke a výskume
 • Juraj Bednár, systémový administrátor Open-Source systémov a publicista v oblasti open-source problematiky
 • Radovan Bukoci, vedúci slovenského lokalizačného tímu prehliadača Mozilla
 • Urban Biel, IT špecialista
 • Ondrej Červený, používateľ OSS
 • Ondrej Hučko, zakladateľ a vedúci projektu LinuxOS.sk
 • Ľubomír Host, fyzik, expert na informačnú bezpečnosť, vývojár OSS
 • Ján Husár, zakladajúci člen Slovak Open Source Initiative a Open Source Academy, člen Synets Open Group
 • Martin Homola, doktorand na FMFI UK, používajúci OSS pri vedeckej práci a výučbe
 • Martin Hudec
 • Jozef Chocholáček, hlavný analytik spoločnosti Qbizm technologies, a.s.
 • Ondrej Jombík, analytik, IT konzultant, expert na informačné technológie a telekomunikácie
 • Michal Kaukič, vysokoškolský učiteľ ŽU Žilina, používajúci OSS vo výuke a výskume
 • Aleš Kozubík, vysokoškolský učiteľ ŽU Žilina, používajúci OSS vo výuke a výskume
 • Kloc Marek, security consultant, expert na počítačovú bezpečnosť
 • Andrej Kacian, študent, vývojár Gentoo Linux-u, vývojár OSS
 • Branislav Klocok, riaditeľ pre ekonomiku a marketing v OFZ a.s. - vedúci slovenského lokalizačného tímu OpenOffice.org
 • Matej Kollár
 • Peter Markoš, vedecký pracovník, používajúci OSS prostriedky pre vedeckú prácu, FÚ SAV Bratislava
 • Juraj Michálek, prezident Slovak Linux Users Group
 • Martin Motovsky
 • Jan Odzgan, IT Security Consultant
 • Ján Ondrej, systémový programátor UPJŠ Košice, vývojár OSS
 • Peter Palúch, zodpovedá za podporu GNU/Linux v Projekte Infovek Slovensko
 • Štefan Peško, vysokoškolský učiteľ ŽU Žilina, používajúci OSS vo výuke a výskume
 • Pavel Petrovič, doktorand informatik na NTNU Trondheim, Nórsko, podieľa sa na tvorbe a je používateľom OSS
 • Tibor Pittich, živnostník, systémový administrátor, konzultant, vývojár OSS
 • Ján Spišiak, konzultant, používa OSS prostriedky pre riešenie fyzikálnych problémov
 • Eduard Szattler, právnik
 • Helena Šamajová, vysokoškolská učiteľka, používa OSS pri výuke, ŽU Žilina
 • Martin Šechný, informatik, učiteľ, OSS používa pri štúdiu a presadzuje jeho používanie v školstve
 • Ján Šefránek, Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK
 • Miloš Šrámek, vysokoškolský učiteľ, prednášajúci problematiku OSS na FMFI UK
 • Peter Šurda, živnostník, expert na informačnú bezpečnosť, vývojár OSS

Čo je Platón?
Platón bol veľmi doležitý filozof starovekého Grécka, študent Sokratesa a učiteľ Aristotela. viac info...

Platon Group zastrešuje slovenskú skupinu vývojárov otvoreného softvéru. Vyvíja, spravuje, dokumentuje niekoľko úspešných open-source projektov.

Platon Technologies, s.r.o. je mladá a dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá má za cieľ prinášať otvorené technológie do komerčnej a verejnej sféry.

Podporte nás

Výkonný webhosting
a multihosting

Platon Webhosting

Super rýchle servery
a profesionálna administrácia

Virtuálne, dedikované a manažované servery

Vývoj
Diskusia k článku
2005-06-28 18:04
    2005-06-29 00:47
Pavol Ruz patentovanie 2005-06-29 15:08
Podpora vyjadrenia. 2005-06-30 08:23
Tondo SW patenty? 2005-07-02 12:42
Ondrej Jombik Dobra sprava 2005-07-06 15:41
PG pg 2022-06-14 18:56
PG SLOT pgslot เกมออนไลน์ 2022-06-15 06:04
PG SLOT pgslot 2022-06-15 06:07
PGSLOT จริงอยู่ที่เป็น 2022-06-15 07:14
PGSLOT Sit and chill 2022-06-15 07:18
pg pg 2022-07-15 14:21
pg เว็บตรง pg เว็บตรง 2022-07-15 14:21
slot pg slot pg 2022-07-15 14:22
พีจี พีจี 2022-07-15 14:22
เกมสล็อต เกมสล็อต 2022-07-15 14:23
pg pg 2022-07-21 07:18
pg เว็บตรง pg เว็บตรง 2022-07-21 07:19
พีจี พีจี 2022-07-21 07:19
pg pg 2022-07-21 07:20
YUTUB YUTUB 2022-07-30 06:25
GACORX500 GACORX500 2022-07-30 06:26
gem ada 2022-10-05 16:21
온라인바카라 https://casinonation.org/ 2022-10-22 06:15
pgzeed999 https://pgzeed999.com 2022-11-13 09:29
isobu judi terbaik disnii 2022-11-22 18:22
brita apaan tuh 2022-11-24 00:24
Chinky Bangalore Escorts 2022-11-26 20:47
tahayu suke lala 2022-11-28 16:03
argentinaaa kemari slot gacor 2022-11-28 16:04
4d singapore 4d singapore 2022-11-30 03:27
Rudi biru . 2022-12-04 16:33
goku biru . 2022-12-04 18:45
slot Slot 2022-12-10 06:42
Superking777 Superking777 2022-12-12 09:10
DPRTOTO DPRTOTO 2022-12-12 10:43
javaslot88 javaslot88 2022-12-16 08:46
8togel 8togel 2022-12-22 13:27
javaslot88 javaslot88 2022-12-23 07:50
SULETOTO SULETOTO 2022-12-25 03:09
HAJAR88 HAJAR88 2022-12-25 04:21
totosafe https://totosafe.com/ 2023-01-04 05:07
casinosite https://casinosite.asia/ 2023-01-13 09:44
polly poly 2023-01-18 07:27
SULETOTO slot 2023-01-19 07:11
majorcasino https://majorcasino.org/ 2023-01-19 07:18
papapa papapa 2023-01-20 03:18
IObit Malware Fighter Pro Crack Serial Key IObit Malware Fighter Pro Crack Serial Key 2023-01-23 08:48
tenorshare 4ukey crack tenorshare 4ukey crack 2023-01-24 08:04
casinocommunity http://clients1.google.com.vn/url?q=https%3A%2F%2Fcasinosite.asia%2F 2023-01-25 05:13
Matt Thanks 2023-02-03 22:57
Matt     RE: Thanks 2023-02-03 23:01
casino https://xn--o80b11omnnureda.com/ 2023-02-20 08:18
pokerbros pokerbros 2023-03-31 05:18
tojino tojino 2023-04-03 05:54
majortotosite https://majortotosite.org/ 2023-04-10 06:13
Robux to USD Robux to USD 2023-04-12 11:07
mtoto mtoto 2023-04-14 06:16
tojinoshop tojinoshop 2023-04-17 08:25
site789 https://site789.com/ 2023-04-21 06:34
PG Slot Hi 2023-04-28 07:36
keo nha cai keo nha cai 2023-05-19 09:52
http://192.119.70.206/ RE: awdsa 2023-05-24 13:36
สมัคร pg slot สมัคร pg slot 2023-05-24 23:10
Blackberry Joshua Chicas Escort Neuquen 2023-06-15 08:01
agus idhoki88 2023-07-31 08:44
timmy scaletta buk hua kuy 2023-09-28 02:40
timmy scaletta ai mun kon sua 2023-09-28 02:42
Jenjira Jandee PG SLOT Online Slot Games 2023-10-07 19:15
Jenjira Jandee Slot Online 2023-10-16 17:28
architecte marrakech architecte marrakech 2023-10-18 13:51
receive sms online receive sms online 2023-10-18 13:52
application de gestion maroc application de gestion maroc 2023-10-18 13:53
Mice marakech mice marrakech 2023-10-18 13:54
dmc morocco dmc morocco 2023-10-18 13:55
agence web maroc agence web maroc 2023-10-18 14:24
seo SEO 2023-10-18 14:24
seo seo 2023-10-18 14:25
seo seo 2023-10-18 14:26
seo seo 2023-10-18 14:27
Preedee Saksun สนุกสนานรับกำไรดีที่สุด 2023-12-02 22:11
Preedee Saksun Discover the outstanding features of online slot games that make a lot of money. 2023-12-04 23:00

   

 
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok · Odkazový formulár · Prihláška
Upozorniť na chybu na PLATON.SK webstránke · Podmienky použitia · Ochrana osobných údajov